Powered by Blogger.

Pembawa Acara Pengajian

Posted by AcaraPembawa Acara Pengajian


Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Wr, Wb,


Alhamdulillahirobil alamin,washolatu wassalamu ala muhamadinwasholatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin,wa ala alihi washohbihi ajmain, amma badu.


Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam.


Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan Allah kepada seorang Nabi dan utusan yangpaling mulia, yaitu Nabi Muhamad saw, kepada keluarganya, serta kepada para sahabat semuanya.


Tidak ada suatu kejadian tanpa ijin Allah, karenanya marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat iman dan islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kitasemua dapat berkumpul bersama di majlis ini.


Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah pada hari ini ustadzah Ibu Hj. Sitoresmi Prabuningrat berkenan menyampaikan tausyiahd alam acara pengajian rutin majlis talim Dharma Wanita Persatuan UNY hari ini, Sedangkan susunan acara Majlis talim hari ini adalah :
  1. Pembukaan

  2. Pembacaan ayat suci al-quran oleh : sdr. Umi Maslakhatun

  3. Sambutan Ketua Pengurus Pengajian oleh ibu Hj. Sri Wiyati Wuradji

  4. Tausyiah bersama ustadzah Ibu Hj. Sitoresmi Prabuningrat


Acara akan ditutup dengan Doa Penutup oleh ustadzah Ibu Hj. Sitoresmi Prabuningrat


Demikian susunan acara majlis talim hari ini, sebelum acara kita mulai marilah bersama-samakita membaca basmallah, Bismillahirohmanirohim Selanjutnya kepada sdr. Umi Maslakhatun dipersilakan untuk memulai pembacaan surah Al Fath ayat 1 - 5


Alhamdulillahirobil alamin, semoga kumandang ayat suci Alquran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacakan, serta dapat menjadi penentram hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur kelak, amin.


Ibu-ibu yang berbahagia selanjutnya kita ikuti kata sambutan dari Ketua Pengurus Pengajian Kepada ibu Hj. Sri Wiyati Wuradji disilahkan


Ibu-ibu rohimakumullah, tiba waktunya pada acara inti pada majlis hari ini yaitu tausiyah.selanjutnya kepada ustadzah Ibu Hj. Sitoresmi Prabuningrat kami persilakan untuk menyampaikan materinya, dan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dapat langsung berinteraksi kepada Ibu ustadzah serta bisa memanfaatkan moment hari ini sebagai sarana menambah wawasan dan memperkayabatin kita amin.


Alhamdulillah, seluruh acara Majlis Talim Dharma Wanita Persatuan UNY hari ini telah selesai dilaksanakan, mudah-mudahan majlis hari ini menjadi jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, sabar dan tawadhu serta menjadi jalan bagi kita untuk menjadi ahli surga,agar acara hari ini mendapat ridlo dari Allah SWT, kepada.......dipersilakan untuk memimpin doa penutup.


Ibu-ibu peserta majlis talim rahimakumullah, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah, Alhamdulillahirobil alamin, serta membaca doa akhir majlis : Subhanaka Allohuma wabihamdikaashadualla ilaha illa anta astagfiruka waatubu illaik, lahaola walakuwata ila bilalahil aliyil adzim,wabilahi taufik wal hidayah,


Wassalamu alaikum wr wb


Demikianlah isi dari Pembawa Acara PengajianRelated PostPost a Comment