Powered by Blogger.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Isra Miraj

Posted by Acara

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Isra Miraj


Ingkang kinurmatan Bapak Lurah …
Ingkang kinurmatan bapak Ketua Rt ,,,
Ingkang kinurmatan bapak …..
Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati….

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kawulo aturaken matur nuwun sanget kagem bapak / ibu sedoyo ingkang sampun menehi kesempatan kagem kawulo kangge nyambut acara meniko wonten ing Isra’ mi’ra nabi agung Muhammad saw. Saderengipun monggo kito sedoyo ngucapaken puji syukur dhumateng gusti Allah swt, sebab kanti nikmat lan rahmatipun kito sedoyo saget makempal wonten ing mriki, sehingga wonteng ing ndalu niki kito tanda diwenehi kesehatan jasmanu ugi rohani kagem ngringoaken ceramah agama kagem santapan rohani wontening acara Isro lan mi’roj nabi agung Muhammad saw.


Salajengipun, kulo aturaken matur nuwun ingkang seagengipun dumating sedoyo poro rawuh lan tamu undangan ingkang sampun kanti ikhlas nglonggaraken wektunipun kagem nggolet ilmu lan ngrungoake ceramah agama ingkan sekedap malih bade dipun sampeaken dening Bpk … … .. (ingkang badhe ngisi pengajian)


Poro hadirin ingkang minulyo, kito umat islam sampun sa’wajare mangertos dumateng junjungan nabi kito nabi Agung Muhammad saw, sedoyo meniko namung kagem ningkataken iman lan takwa kito dhumateng Allah swt. Semoho ugi kita saged luwih ngedekaken kito dhumateng Allah swt, lan saget nglakoaken sedoyo perintahipun lan ngedoih sedoyo ingkang dado larangan-laranganipun Allah swt.


Kawulo atas nami Ketua Panitia peringatan Isro lan mi’job, ngarep-arep mugi-mugi ilmu pengetahuan agama kito khususipun masalah isro lan mi’jor meniko bener-bener dipun gateaken dening poro rawuh sedoyo, lan salajengipun saget dipun amalaken miturut tuntunan ingkang sampun diajaraken dening Allah swt kagem kito sedoyo umat islam.
Khususipun kagem Bapak …. (ingkang isi ceramah) kawulo aturaken matur nuwun ingkang sanget kagem keikhlasanipun wonten ing ngaturaken babagan agama kagem kito sedoyo wonten ing ndalu puniko, mugimugi amalipun saged dipun tampi dening Allah swt lan dipun paringi ganjaran ingkang lipet.. amin…

Wa Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Demikianlah Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Isra Miraj

Related PostPost a Comment